Amaç ve Kapsam

III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu’nun amacı eğitimde yeni çağın becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirme hedefiyle geleceğe dönük öngörüler ve çözüm önerilerine ilişkin etkileşimli bir paylaşım ortamı yaratmaktır. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek bu sempozyum sayesinde araştırmacılar, öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler  için çalışmalarını sunacakları bir platform oluşturularak araştırmalarını, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanacaktır. Ayrıca sempozyumumuzda, farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına üst düzeyde katkı sağlamak ve eğitimin geleceği ve ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yeni bakış açılarının oluşmasına zemin hazırlamak hedeflenmektedir.

21. yüzyıl becerileri ile birlikte insana ait evrensel, maddi, manevi ve millî tüm değerleri kapsayan değişim ile birlikte eğitimin derinleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu planlanırken “Eğitimde 100. Yıl” teması seçilmiş ve bu ana tema çerçevesinde aşağıdaki alt temalar belirlenerek bu alanlarda çalışmalara odaklanmak hedeflenmiştir. Sempozyumun kapsamı aşağıda sunulan temalarla sınırlı olmayıp eğitime ilişkin diğer konular da sempozyum kapsamına dahildir.

 • Eğitim Teknolojileri
 • Çevrim içi, Harmanlanmış ve Hibrid Eğitimde Etkili Öğretim Uygulamaları
 • Çevrim içi Öğrenme ve Öğretme
 • Çevrim içi Eğitimi Tasarlama, Uygulama ve Geliştirme
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Ruh Sağlığı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Göçmenlere Yönelik Eğitim Çalışmaları
 • Öğretmen Eğitiminde Gelişmeler ve Yenilikçi Uygulamalar
 • Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Programlar
 • Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmen Eğitimi
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Kimya Eğitimi
 • Fen Bilimleri Eğitimi
 • Çevre Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • STEM Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitim
 • Temel Eğitim
 • Sanat Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Sınıf İçi Etkili Uygulama Örnekleri

“İzmir’in Kurtuluşunun 100.Yılı Anısına” temalı özel oturumlar