2.ULUSLARARASI SANAT – TASARIM KONFERANSI, PERFORMANS VE SERGİSİ,

IADCE 2022

8-9 Eylül, 2022

Konferans Çağrısı

“İzmir’in Kurtuluşunun 100.Yılı Anısına: Barış için Sanat” Teması Üzerine…

Güvende ve hayatta kalmak isteyen insan, çağlardır yaşama alanını korumak istemiştir. Temel amacı türünü devam ettirmek olmuştur. Yine çağlar boyunca huzur içinde yaşamak, beslenmek ve üremek için insan, öncelikle yaban hayvanlar, zorlu hava ve çevre koşulları ile mücadele etmiş, geçen zaman içerisinde listesine farklı insan toplulukları ile mücadeleyi de eklemiştir. Birbirlerinden uzak coğrafyalarda kendi içlerine kapanan insan topluluklarının dilleri birbirinden farklılaşmış, aralarında ortaya çıkan yabancılaşma da çözülmesi gereken diğer bir tehlikeye dönüşmüştür. Genişleyen bu coğrafyalar yeni ve farklı alışkanlıklar, inançlar yani kültürler insan için daha iyi koşullar, bolluk ya da ilerleme için çıkılan göç yolculuklarında korku unsurlarına dönüşmüştür. Göç yollarında ailelerini, sevdiklerini ve kendisini korumak zorunda kalan insan çoğu zaman vahşi, zalim bir yıkıcıya dönüşmüştür.

Bugün bilim adamları insanın bilinçli davranışlarının oranının sadece %10 olduğunu kanıtlamışlardır. Yine bu kanıt, çağlar boyunca insanın insan, doğa ve çevre ile olan savaşının da koruma ve hayatta kalma dürtüsü etkisinde bilinçsizce gerçekleştirilmiş olabileceğini destekler niteliktedir. Şimdi, bugün, burada artık insan bilinçsiz davranışlarını bilinçli eyleme dönüştürmek ve güvenli, yaşanabilir, mutlu bir dünyanın sadece barış ile mümkün olabileceğini anlamak için uyanmalı ve bu gerçeğin farkına varmalıdır.

Görsel sanatlar, tasarım, müzik, dans, edebiyat, sinema ve tiyatro gibi çokça disiplini kapsayan sanat, insanın duygu, fikir, felsefe ve deneyimlerini ifade ettiği kültürel bir eylem, bir biçim, bir dildir. Bu yıl IADCE, 3500 yıllık antik Smyrna, İzmir kentinin kurtuluşunun 100.yılı anısına “Barış için Sanat” teması ile bildiri, sanat eseri ve performanslarını bir araya getirerek, tüm insanlığa, doğa ve hayvan dostlarına barış dolu bir dünya için sanat dolu bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansa katılmaya davetlisiniz. Uluslararası Sanat ve Tasarım Konferansı, Performans / Sergisi yaratıcı zihinlerin sosyal, fiziksel ve çevresel iyileşmede sanat ve tasarımın dil ve materyallerini nasıl kullandığını ortaya koymayı hedeflemektedir.