Dışavurum biçimi olarak sanatın ifade yolları; sergilenme / sunulma ortamı, ulaşılan kitle, anlatılmak istenenler, anlatılanlar, doğrudan anlatılmadan bulunması istenenler gibi farklı değişkenler barındırmaktadır. Sanatsal ifade biçimi, sıradan anlatımın dışındadır, tasarlanmış, planlanmış bir aktarım yöntemidir. Sanatsal anlatının barındırdığı sentezlerin ayrıştırılmasında akademik yorumun katkısı önem taşımaktadır. Bu bağlamda sanatsal anlatıların taşıdığı sosyal, kültürel, çevresel, felsefi, tarihsel izlerin çözümlenmesinde farklı görüşlerin bir araya gelmesinin hedeflendiği bu sempozyuma, sanatın her alanında çalışma yapan sanatçılar, bilim insanları, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ile sanatın tüm paydaşları ve ilgi duyan dinleyiciler katılabilirler.

Görsel sanatlar, tasarım, müzik, dans, edebiyat, sinema ve tiyatro gibi çokça disiplini kapsayan sanat, insanın duygu, fikir, felsefe ve deneyimlerini ifade ettiği kültürel bir eylem, bir biçim, bir dildir. Bilimsel ilerlemelerin sanat ve tasarım boyutundaki yansımalarını görmek; sanat ve tasarım disiplinleri üzerine görüşlerin paylaşımında yeni yollar aramak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sanat – Tasarım Konferansı, Performans ve Sergisi’ne katılmaya davetlisiniz.

Başvurular kör hakem değerlendirme sürecinden geçecektir. Kabul edilen başvurular sempozyum internet sitesinde duyurulacak, özet kitapçığı ve tam metin bildiri kitabı elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye https://deubefevents.com/iadce/ adresinden ulaşabilir, sorularınız için iadce2023@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

Kasım 2023’te görüşmek dileğiyle…