Önemli Tarihler

  Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi02 OCAK 2023
  Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi06 ŞUBAT 2023
  Kayıt Dönemi Başlangıç Tarihi15 OCAK 2023
  Kesin Kayıt İşlemleri İçin Son Tarih16 MART 2023
  Konferans tarihleri24-25 MART 2023
  Bildiri Özetleri Kitabı Yayın Tarihi   17 NİSAN 2023