Bildiri Özeti Kayıt Formu

  Konferans Bildiri Özeti Kayıt Formu Conference Abstract Submission Form 
Kayıt No  : ……………………… (For only secretariat) Tarih      : ……………………… (For only secretariat) (Sekreterya içindir) 
Konferans (Conferance) 
Bildiri Başlığı (Title of Paper) 
Bidiri Türü (Type of Paper)        Sözlü Sunum / Oral Presentation              Poster Bildiri / Poster Presentation             
Adı / First Name 
Soyadı / Family Name 
 Ünvan / Title 
Görev / Position 
Kurum / Affiliation 
Ülke / Country 
e-mail 
Cep Telefonu / Mobile Phone 
Başlık / Title 
Bildiri Özeti Abstract   

*Each participant may participate in a maximum of 2 Reports / * Her katılımcı en fazla 2 bildiri ile katılabilir.

Bildiri özetleri, iki ayrı forma hem Türkçe hem de İngilizce yazılmalıdır.