Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University

Buca Eğitim Fakültesi / Buca Education Faculty

Etkinlikleri / Events

==========================

III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu /The 3rd International Science, Education, Art & Technology Symposium UBEST 2022

==========================

2.Uluslararası Sanat – Tasarım Konferansı, Performans Ve Sergisi / 2nd International Arts – Design Conference, Performances & Exhibition, IADCE 2022