Sempozyum Temaları

Sempozyum Teması: Değişen Dünyada Nitelikli Eğitim 

Sempozyum alt temaları  ve çalışma konu başlıklarının kapsamı aşağıdaki gibidir:

 1. Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Okul
 • Eğitimde Pozitif Çocuk ve Ergen Gelişimi
 • Eleştirel Pedagoji
 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • Karakter ve Değer Eğitimi
 • Okullarda Bilinçli Farkındalık Uygulamaları
 • Sosyal ve Duygusal Beceriler
 • Travma Duyarlı Okullar
 • Yaratıcı ve Eğitsel Drama Uygulamaları
 1. Eğitim Denetimi
 • Eğitim Denetiminin Güncel Sorunları
 • Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar
 1. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Değerlendirmeyi Öğrenme
 • Formatif Değerlendirme
 • Öğrenme ve Değerlendirme İlişkisi
 • Öğrenme için Değerlendirme
 • Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme
 1. Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitimde Fırsat Eşitliği
 • Eğitimde Sürdürülebilirlik
 • Kapsayıcı Eğitim
 • Mesleki Öğrenme
 • Öğrenme ve Öğretme Süreçleri
 • Program Değerlendirme
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 1. Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Çok Kültürlülük
 • Eğitimin Güncel Sorunları
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitimde Liderlik
 • Eğitim Yöneticisi Yetiştirme ve Atama
 • Eleştirel Pedagoji
 • Karşılaştırmalı Eğitim
 • Örgütsel Davranış
 • Sınıf Yönetimi
 1. Etik
 • Araştırma ve Yayın Etiği 
 • Meslek Etiği
 1. Öğretmen Yetiştirme 
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Temel Eğitim
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yükseköğretim Çalışmaları
 1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Aile, Evlilik ve Çift Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 • Bağımlılık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 • Gelişimsel Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 • Kariyer Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 
 • Klinik ve Ruh Sağlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 • Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 • Önleyici Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 
 • Psikolojik Danışman Eğitimi
 • Psikolojik Danışma Eğitiminde Akreditasyon 
 • Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyonu
 • Rehabilitasyon Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 
 • Yüksek Öğretimde Danışma ve Rehberlik Hizmetleri 
 • Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 1. Uzaktan Eğitim
 • Eğitimde Dijitalleşme